Osobní motto: "Člověk je jako oliva. To nejlepší ze sebe vydá, teprve když je drcen."

 

Sledujte na: 

 

 

 

Skype:     davidmadl,

tel.:         +420 722 135 115,

e-mail:    email@davidmadl.cz,

 

Vážené dámy a vážení pánové,

 

vítejte prosím na mých webových stránkách, které bych chtěl především věnovat svým aktivitám v oblasti výživového poradenství a konzultacím ve věcech zdravého životního stylu.

 

Stručné informace o Davidu Mádlovi:


- narozený 02. 09. 1987 v Českých Budějovicích

- absolvent Střední odborné školy veterinární v Českých Budějovicích se zaměřením na analýzu potravin

- v minulosti úspěšné působil ve vedení několika realitních, finančních a obchodně-poradenských společnostech

- propagátor zdravého životního stylu a manažer společnosti PREDÁTOR Consulting Int. s.r.o.

- poradenství především v oblastech zdravé výživy, sportovní výživy a výživy při redukci hmotnosti

- dlouhodobě se zabývá otázkami lidské výživy a vlivu stravy na lidské zdraví

- aktivně se podílí na vedení neziskové organizace, která mimo jiné vytváří podmínky pro zlepšování fyzické kondice a posílení zdraví zvláště pak u dětí a mládeže, a tím přispívá k prevenci kriminality a zneužívání návykových látek, a svou činností tak napomáhá k rozvoji veřejného života a zdraví v České republice

- cesta, kterou si vytyčil se sestává z neustálé edukace a zdokonalování kvality služeb v oblasti výživy a zdravého životního stylu

- cíl, který si předsevzal je úspěšné působení na trhu výživového poradenství a zdravého životního stylu.

 

David Mádl služby výživového poradenství a konzultace v oblasti zdravého životního stylu poskytuje výlučně prostřednictvím renomované společnosti PREDÁTOR Consulting Int.

 

 

Vážené  dámy a vážení pánové, věřím  a doufám, že se Vám mé webové stránky budou líbit a budu se těšit na Vaše případné názory či myšlenky.

    vytvářet podmínky pro zlepšování fyzické kondice a posílení zdraví různými formami

aerobního a kondičního cvičení pro širokou veřejnost, především však pro děti a

mládež